تبلیغات
بیا باهم باشیم - تغییر سبک زندگی ایرانی با پول انگلیس


هر ماه یکبار توسط اداره انتشارات و تبلیغات سفارت کبرای انگلیس در تهران چاپ و منتشر میشود” این عبارتی است که بر روی تصویر پایانی نشریه عالم زنان درج می شد. درباره اقدامات سیاسی، نظامی و اقتصادی انگلیس در ایران بحث های زیادی مطرح و آثار مختلفی نیز منتشر شده است اما درباره تلاش های فرهنگی این کشور برای تغییر فرهنگ در ایران مطالب کمتری به چشم می خورد از اینرو پایگاه پیشینه بر آن شد تا تصاویر و مطالبی از دو نشریه زنان که با هزینه سفارت انگلیس در ایران منتشر می شده است، ارائه نماید. این دو نشریه عبارتند از: 1- نشریه عالم زنان 2- زن در دنیای امروز . در این نشریات از طرح جلد گرفته تا طنزها، تبلیغات، آموزش ها،توصیه ها و… همگی بیانگر تلاش آنها برای تغییر شیوه زندگی مردم ایران است.
مسعود برزین در “شناسنامه مطبوعات ایران از 1215 تا 1357 شمسی” در معرفی ماهنامه ویژه زنان با عنوان عالم زنان نوشته است: عالم زنان: مجله ماهانه ویژه بانوان. نشریه اداره انتشارات و تبلیغات سفارت انگلیس در سالهای جنگ جهانی دوم. تهران. سال های 24/1323 ش 45-1944 م. ترتیب انتشار آن بصورت ماهانه بوده است و با قیمت تک فروشی آن 5 ریال عرضه می‌شده است.

[ مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]
[ Designed By Ashoora.ir ]