تبلیغات
بیا باهم باشیم - نظر جامعه شناس فرانسوی


 

یك جامعه شناس فرانسوی در خصوص سیاستهای استعمار در مبارزه با حجاب زنان الجزایر می گوید: هر چادری كه دورانداخته می شود افق جدیدی را كه برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بی حجاب امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود.

امروزدشمنان اسلام از راههای مختلف می خواهند زشتی محرمات و معاصی و منزلت حیا و عفت را از بین ببرند. از همین رو به شیوه های مختلف در اذهان جوانان القا می كنند كه ارزش شخصیت و تمدن در لباسهای آنچنانی است. در چنین موقعیتی باید زنان و دختران مسلمان هوشیار باشند و با پوشش مناسب و شایسته خویش پاسخ دندان شكنی به این خودباختگان بدهند و دیگران را نیز به پوشش برتر تشویق نمایند. ماباید نسبت به مسائلی كه دشمن را به وحشت می اندازد حساس باشیم و بكوشیم تا آنها را تقویت كنیم و چادر یكی ازآنهاست.
[ مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]
[ Designed By Ashoora.ir ]