تبلیغات
بیا باهم باشیم - الگوهای خوب ورزش

وحید شمسایی، آقای گل فوتسال جهان، تاکید بسیاری بر حجاب اسلامی‌ و پوشش برتر، چادر، دارد. تصویر او را در جمع خانواده خود: همسر و دختران محجبه‌اش، ببینید

وحید شمسایی، آقای گل فوتسال جهان، تاکید بسیاری بر حجاب اسلامی‌ و پوشش برتر، چادر، دارد. تصویر او را در جمع خانواده خود: همسر و دختران محجبه‌اش، ببینید.

 وحید شمسایی با همسر و دختران محجبه‌اش


[ مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]
[ Designed By Ashoora.ir ]