تبلیغات
بیا باهم باشیم - ماجرای هنجارشکنی مجری زن تلویزیون در نمایشگاه قرآن!


ماجرای هنجارشکنی مجری زن تلویزیون در نمایشگاه قرآن!
یکی از مجریان معروف شبکه پرس تی.وی هم به من گفت:من پوشش چادر دارم اما به ما گفته اند وقتی جلوی دوربین برای پخش خبر می روید چادرتان را بردارید و من ناچارم بدون چادر برنامه اجرا کنم که اصلا تمایلی به آن ندارم!
حضور مجریان شبکه های مختلف تلویزیون در نمایشگاه قرآن امسال حرف و حدیثهایی را از سوی گروهی از رسانه ها به دنبال داشته است. بحث اصلی این رسانه ها هم برآمده از تفاوت پوشش مجریان شبکه های داخلی و برون مرزی سیماست به بیان بهتر هر قدر که مجریان شبکه های داخلی می بایست کاملا محجبه جلوه کنند از آن سو شبکه هایی مانند «سحر» و «پرس تی.وی» در انتخاب پوشش برای مجریان خود سختگیری زیادی ندارند. مجله «یالثارات» در تازه ترین شماره خود در مطلبی با عنوان «وای به روزی که بگندد نمک» این تعارضات را مورد بررسی قرار داده است. بخش اصلی این مطلب را در ادامه می خوانید:
مجری شبکه «سحر» کفشی با پاشنه بلند به پا داشت و مانتو شلواری تنگ

وارد مصلا شدیم تا به نمایشگاه قرآن برویم در میان آدمهای مختلفی که در صحن بیرونی تجمع کرده بودند تا ساعت 5 بشود و درب ورودی نمایشگاه را باز کنند پوشش خانمی به همراه دو آقا توجهم را جلب کرد. آن خانم جوان تناقضی در نوع پوشش داشت؛ کفشی با پاشنه بلند به پا داشت و مانتو شلواری تنگ به سبک زنان خیابانی اما در عین حال کاملا پوشیده بود! جلو رفته و به خانم گفتم:«این دیگر چه جور پوششی است آن هم در مصلا و نمایشگاه قرآن؟» او گفت:«من مجری شبکه سحرم» و آقایی هم کنارش ایستاده بود خیلی موجه و حق به جانب گفت:«خانم محترم! من تهیه کننده ام حجاب ایشان چه اشکالی دارد؟

این لباس فرم و اداری شبکه برای خانمهای مجری است!» با تعجب پرسیدم یعنی این پوشش دوپاره لباس رسمی رسانه ملی است؟» گفت:«بله» خلاصه به حکم وظیفه هر چه شرط بلاغ بود گفتم و رفتم.

برای این جور مواقع چادر هم داریم
اما ماجرا به همین جا تمام نشد چراکه از قضا همان خانم و آقایانی که در بدو ورود به نمایشگاه دیده بودم چند ساعت بعد برای تهیه گزارش از بخشی که من مسئولش بودم آمدند اما من به آنها گفتم با آن پوشش اجازه تهیه گزارش نمی دهم که دیدم خانم چادری از کیفش درآورد و گفت:«برای این جور مواقع چادر هم داریم.» ناخودآگاه یاد ضرب المثل «هر چه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمک» افتادم.

گفته اند وقتی جلوی دوربین می روید چادرتان را بردارید
چندی بعد یکی از مجریان معروف شبکه «پرس تی.وی» هم به من گفت:«من پوشش چادر دارم اما به ما گفته اند وقتی جلوی دوربین برای پخش خبر می روید چادرتان را بردارید و من ناچارم  بدون چادر برنامه اجرا کنم که اصلا تمایلی به آن ندارم.»

[ مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]
[ Designed By Ashoora.ir ]